0736-21 20 51 info@ahusgas.se

Reduceringsventil dansk

Övergångsventil för att använda flaskor i övriga norden

Kategori:

Beskrivning

Övergångsventil som passar till ”click on” ventilen