Åhus 0736-21 20 51, Ljungby 0732-43 74 37 info@ahusgas.se

Reduceringsventil dansk

Övergångsventil för att använda flaskor i övriga norden

Kategori:

Beskrivning

Övergångsventil som passar till ”click on” ventilen