Fakta om gasol för hem och fritid

Varje år inträffar ett antal olyckor i samband med att privatpersoner använder gasol.

Denna broschyr vänder sig till dig som på något sätt handskas med gasol i din hem- och fritidsmiljö. Broschyren ger information om gasolens egenskaper och vägledning kring hur du ökar säkerheten vid användning av den.

Fakta om gasol för hem och fritid

Varje år inträffar ett antal olyckor i samband med att privatpersoner använder gasol.

Denna broschyr vänder sig till dig som på något sätt handskas med gasol i din hem- och fritidsmiljö. Broschyren ger information om gasolens egenskaper och vägledning kring hur du ökar säkerheten vid användning av den.